zarzad

Grażyna Tomaszewska-Sobko - skarbnik

Rzeźbiarka, kuratorka, animatorka i koordynatorka działań artystycznych. Dyplom na Wydziale Rzeźby gdańskiej PWSSP obroniła w pracowni prof. Mariusza Kulpy w roku 1991. Zajmuje się także malarstwem, rysunkiem. W 1992 roku założyła i prowadziła do 2009 Galerię Żak, w której była kuratorką około 150 wystaw. Od 2009 roku pracuje jako kurator w Gdańskiej Galerii Miejskiej, gdzie w roku 2011 założyła Pracownię Artystyczną GGM, w której prowadzi warsztaty m. in. ceramiczne i graficzne. Jest pomysłodawczynią i kuratorką Gdańskiego Biennale Sztuki, którego pierwsza edycja odbyła się w 2010 roku. Od początku 2018 jest również kuratorką Galerii Okręgu Gdańskiego ZPAP.
Autorka felietonów, wstępów do katalogów i tekstów o sztuce. Brała udział w wielu plenerach rzeźbiarskich i sympozjach. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą m. in.: w Szwecji (2006), na Litwie (2003, 2005, 2006,2007 2008, 2013, 2016) w Kanadzie (2007), Turcji (2017) roku oraz na Międzynarodowym Festiwalu Narracje 2010.
Kilkukrotnie otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, a w roku 2007 i 2016 Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.

Mariusz Hoffman - wiceprezes

Studiował w latach 1977-1983 na Wydziale Malarstwa i grafiki PWSSP w Gdańsku. Dyplom z grafiki uzyskał w pracowni prof. Jerzego Krechowicza. Studia malarskie odbył w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego.

Od 1991r. należy do Gdańskiego Okręgu ZPAP. W tej kadencji sprawuje w Związku funkcję wiceprezesa.

Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych. W 1993 r. prezentował prace graficzne na indywidualnej wystawie w EMPiK w Gdańsku. W 1995 r. pokazywał prace z dziedziny grafiki tradycyjnej i cyfrowej na wystawie indywidualnej - „Wiliam Szekspir - cyfrowe grafiki i tradycyjny plakat" w BWA w Sopocie.

Współpracuje z gdańskimi ośrodkami kultury i wydawnictwami. Wykonuje projekty plakatów, okładek do książek, ilustracje, uprawia grafikę artystyczną i użytkową. Projektuje i publikuje plakaty teatralne dla teatrów i filharmoni z całej Polski. Zajmuje się również malarstwem sztalugowym. W swoim dorobku posiada wiele projektów znaków graficznych, okładek do płyt, projektów reklam oraz opakowań.

Od 2013 r. zajmuje się również pracą pedagogiczną. Wykłada grafikę i projektowanie komputerowe DTP, prowadzi zajęcia z cyfrowej edycji publikacji oraz warsztaty komputerowe z projektowania z pomocą komputerowych programów graficznych w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i w Akademii Sztuk Pięknych W Gdańsku.

 

Bartłomiej Błażejowski - prezes

Ur. w 1970 roku. W 1990 ukończył Liceum Plastyczne w Gdyni. W 1996 obronił dyplom w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Jerzego Krechowicza z grafiki projektowej oraz z rysunku pod kierunkiem Wiesława Zaremby.

Zdobył nagrody w wielu konkursach plastycznych. Z ważniejszych należy wymienić konkurs na dzieło plastyczne Schwan Stabilo pt. „Ja dzisiaj” (1994), Konkurs na Plakat z Okazji Światowego Dnia Telekomunikacji (1996), Konkurs na Dekorację Gdańska z Okazji 1000-lecia Miasta (1997)- realizacja dekoracji ul. Długiej od 15 lat.

Brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, min: w Parlamencie w Bremen – Niemcy, w Parlamencie w Kilonii – Niemcy, w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, Festiwal Sztuki Młodych Miast Nadbałtyckich – ArtGenda`96 w Kopenhadze – Dania, Galeria Ars Polona w Warszawie, Galeria PGS w Sopocie, European Gallery w Nowym Jorku, „Błażejewscy” w Muzeum Miasta Gdyni.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Irlandia, Szwajcaria, Izrael, Wietnam, Stany Zjednoczone Ameryki).

Był organizatorem i kuratorem kilku dużych wystaw w kraju i za granicą, m.in.: w Parlamentach w Bremen i Kilonii – Niemcy, w Senacie RP - Warszawa.

Od roku 1998 jest członkiem Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu Gdańskiego. W latach 2001 – 2009 był członkiem rady Muzeum Miasta Gdyni.

Bartłomiej Błażejowski uprawia rysunek, malarstwo, grafikę artystyczną, grafikę reklamową, projektowanie wnętrz.

Strona www: studio2b.com.pl

Piotr Kowalski - sekretarz

Urodził się w Międzyzdrojach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w 1978 roku w pracowni prof. Witolda Janowskiego. Po uzyskaniu dyplomu z grafiki projektowej podjął pracę w macierzystej uczelni, gdzie prowadził zajęcia z liternictwa i typografii.Zajmuje się kaligrafią, liternictwem i typografią, projektowaniem znaków graficznych, projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej, fotografią reklamową i portretową.

Jest laureatem IV edycji konkursu „Obsesja papieru” w kategorii praca artystyczna za „Mistrzowską Kreację” i laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Zajmuje się kaligrafią, liternictwem i typografią, projektowaniem znaków graficznych, projektowaniem systemów identyfikacji wizualnej, fotografią reklamową i portretową. Kaligrafia od kilku lat pochłonęła go całkowicie. Pisze kredką, ołówkiem, ptasim piórem, stalówką, zaostrzonym patykiem albo ... korkiem od butelki. Unika długopisu, bo uważa, że wypacza on charakter pisma i sprzyja pośpiechowi, który jest wrogiem pięknego pisania.

Współpracuje między innymi z Gminą miasta Gdańska wykonując dyplomy do Nagrody Miasta Gdańska w dziedzinie kultury Splendor Gedanensis, Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie, Europejskim Centrum Solidarności, Uniwersytetem Gdańskim, dla którego wykonał ponad 50 dyplomów honoris causa.

Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych, a jego prace znajdują się przede wszystkim w zbiorach prywatnych.

Do Związku Polskich Artystów Plastyków został przyjęty w 1998 roku.

Our website is protected by DMC Firewall!