Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego — 15 edycji

30.12.2016 r.


Wraz z końcem 2016 roku mija jubileusz 15-lecia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego — ogólnopolskiego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Jest to dobry moment aby przypomnieć wszystkich 15. Laureatów Nagrody;


Lech Majewski – nagroda za 2015 rok

za nadanie wyjątkowej rangi malarskiej tworzonym obrazom filmowym Stanisław Białogłowicz – nagroda za 2014 rok

za łączenie w malarstwie najwyższych jakości duchowych tradycji wschodniej i zachodniej z wyrafinowaną estetycznie formą obrazów. Za konsekwencję w ukazywaniu duchowego wymiaru świata, który w tym malarstwie ma głębie i jest piękny.

 


Jarosław Modzelewski – nagroda za 2013 rok

za malarską interpretację metafizyki codzienności i dar łączenia syntetycznej formy ze zmysłem autoironii

 


Stanisław Fijałkowski – nagroda za 2012 rok

za niezwykłe łączenie w malarstwie ascezy i precyzji formy z bogactwem symbolicznych odniesień, za czerpanie inspiracji z wielu źródeł duchowości i badanie granic duchowości

 Zbigniew Makowski – nagroda za 2011 rok

za ponadczasową i uniwersalną malarską wizję rzeczywistości, za ukrytą w jego obrazach poezję, magię, metafizykę form i kolorów oraz za harmonijne połączenie intelektualnego i estetycznego wymiaru sztuki.

 Stanisław Rodziński – nagroda za 2010 rok

wspaniały artysta i intelektualista uzyskał nagrodę za 2010 rok, za wierność wielkiej tradycji polskiego malarstwa wywodzącego się z tradycji sztuki młodopolskiej i koloryzmu

 


Tadeusz Dominik – nagroda za 2009 rok

rasowy malarz wychodzący z malarstwa kolorystycznego i abstrakcji lirycznej. Inspirując się naturą tworzy sztukę ze wszech miar indywidualną. W swej twórczości przywołuje skojarzenia muzyczne, co w setną rocznicę narodzin abstrakcji jest szczególnie aktualne.

 

Aldona Mickiewicz  – nagroda za 2008 rok  

za wybitną twórczość malarską będącą świadectwem głębokiej świadomości artystycznej, mistrzostwa warsztatowego i twórczej, niezwykle intrygującej interpretacji tradycyjnych wątków ikonograficznych.

 


Janina Kraupe – nagroda za 2007 rok

za wierność wartościom malarstwa wysokiej sztuki operującej wyrafinowanym kolorem i pełnymi znaczeń symbolicznymi formami przekazującymi uniwersalne przesłanie filozoficzne. Za wierność swojej sztuce nie ulegającej modzie.

 


Władysław Jackiewicz – nagroda za 2006 rok

za twórczą i konsekwentną postawę artystyczną. Na przestrzeni wielu lat stworzył niepowtarzalną wizję malarską zachowując twórczą niezależność.

 

Maciej Świeszewski – nagroda za 2005 rok

za autonomiczne wartości artystyczne i przywiązanie do europejskiej tradycji malarskiej

 


Stefan Gierowski – nagroda za 2004 rok

w uznaniu, za wybitny wkład w rozwój polskiego malarstwa

 

Jacek Sempoliński – nagroda za 2003 rok

w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie malarstwa i poruszającej refleksji nad istotą sztuki

 

Kiejstut Bereźnicki – nagroda za 2002 rok

w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie malarstwa, jego wartości poznawczych, konsekwencji drogi twórczej i osiągnięć warsztatowych. Podniesiono także jednolitość wizji malarskiej, powiązanej z uniwersalnym przekazem filozoficznym.

 

Teresa Pągowska – nagroda za 2001 rok

za szczególną osobowość i postawę artystyczną, wysoki kwalitet artystyczny, wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie sztuki, doskonałość warsztatu i uniwersalność przekazu twórczego.

 

 


Prof. Kazimierz Ostrowski często zaznaczał, iż najważniejszą cechą twórcy winno być przestrzeganie zasad moralności zawodowej. Moralność rozumiana jako dążenie do doskonałości artystycznej, bezkompromisowości  i urzeczywistniania swoich idei  artystycznych. Zasady jakim hołdował prof. Kazimierz Ostrowski godne są upamiętnienia i należy je przekazywać nowym pokoleniom.  Nagroda im. K. Ostrowskiego ma wskazywać te dziedziny życia artystycznego, które w świadomości społecznej w sposób znaczący wyróżniły się swoją jakością artystyczną, przybliżyły lub przywróciły te wartości, które w istotny sposób poszerzyły artystyczną wypowiedź, czy to poprzez nowatorstwo stosowanej techniki, nowych mediów, czy też na nowo ukazanych wartości, mocno osadzonych w szeroko rozumianej tradycji.

 

Jubileuszową - 15. edycję Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego mecenatem finansowym obdarzyli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz firma NDI SA z Sopotu. Patronat medialny nad jubileuszową edycją projektu objęła TVP 3 Gdańsk. Naszym Donatorom i Patronowi Medialnemu dziękujemy.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

            Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

         Wyłączny Partner Biznesowy

      Patronat medialny

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd