ZAWIADOMIENIE / WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO OKRĘGU ZPAP

 

Zarząd Okręgu ZPAP w Gdańsku w dniu 9.07.2018 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Okręgu w celu wyboru Delegatów na WZD ZPAP zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZPAP z dnia 23.06.2018 r. w sprawie zwołania Walnego Zjazdu Delegatów ZPAP w Krakowie w terminie 27-28.10.2018 r.

Walne Zebranie Członków Okręgu ZPAP w Gdańsku odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, przy ul. Mariackiej 25/26.

Przewiduje się następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania – powitanie zebranych.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Prezydium Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku Zebrania. Podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  5. Wybór delegatów i ich zastępców w liczbie wynikającej z dotychczasowych przepisów Statutu ZPAP. Podjęcie uchwały.
  6. Wybór dodatkowych delegatów w liczbie wynikającej z wprowadzenia zmian Statutu ZPAP dokonanych 15 czerwca 2018 r. pod warunkiem jego zarejestrowania w KRS przed Walnym Zjazdem Delegatów. Podjęcie uchwały.
  7. Wystąpienie przedstawicieli ZG lub GKR oraz Prezesa Zarządu Okręgu Gdańskiego.
  8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.
  9. Zakończenie Zebrania.

Regulamin Wyboru Delegatów na WZD ZPAP znajduje się do wglądu w Siedzibie ZPAP lub na stronie www.zpap.org.pl Uprawnionymi do głosowania w wyborze delegatów są wyłącznie rzeczywiści członkowie Okręgu obecni na Zebraniu, podpisani na liście obecności. Zaleganie przez członka Okręgu z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy skutkuje automatycznym zawieszeniem w prawach członka ZPAP co w konsekwencji zakazuje między innymi czynnego  i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz ZPAP zgodnie z przepisami Statutu. Zawieszenie ustaje z chwilą zapłaty zaległych składek.

Zarząd Okręgu Gdańskiego ZPAP

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd