PAMIĄTKA WARMII I MAZUR / KONKURS

10.02.2019 r.

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Prace konkursowe w zakresie rzeźby i płaskorzeźby, grafiki, plecionkarstwa, kowalstwa artystycznego, rękodzieła artystycznego należy nadsyłać wraz z kartą zgłoszenia do dnia 30 czerwca 2019 r.

Regulamin konkursu przewiduje nagrody pieniężne w wysokości:

nagroda I stopnia - 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)

nagroda II stopnia - 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych)

nagroda III stopnia - 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych)

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz karty zgłoszenia dostępne na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i Promocja oraz w siedzibie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn. (https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/3654-pamiatka-regionu-warmii-i-mazur-czyli-wazny-element-promocji-regionu)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd