STYPENDIA MIASTA GDAŃSKA / STYPENDIUM KULTURALNE ORAZ STYPENDIUM KULTURALNE "FUNDUSZ MOBILNOŚCI"

21.02.2019 r.

28 lutego mija pierwszy w tym roku termin na złożenie wniosku o przyznanie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. Stypendium przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych. Przez przedsięwzięcia artystyczne rozumie się m.in. prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu, zorganizowania kursu czy wydarzenia kulturalnego. Stypendium nie obejmuje dofinansowania kosztów podróży, przejazdu, ponoszenia opłat administracyjnych, zakupu środków trwałych i innych. Stypendium przyznawane jest trzy razy w roku.

Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać:

  1. do końca lutego
  2. do końca maja
  3. do końca września

danego roku kalendarzowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą pod adresem: Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 – 803 Gdańsk. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegóły o stypendium, regulamin, formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/stypendium-kulturalne-miasta-gdanska-regulamin-i-wniosek,a,23723

Twórcy, którzy poszukują źródeł dofinansowania podróży artystycznych, udziału w zagranicznych wystawach konkursowych, projektach artystycznych mogą wnioskować o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”. Stypendium przyznaje się osobom fizycznym lub grupom twórczym zamieszkującym w Gdańsku albo realizującym projekt związany z Gdańskiem, zajmującym się twórczością artystyczną na realizację przedsięwzięć artystycznych. Stypendium przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej. Przez przedsięwzięcia artystyczne rozumie się m.in. czynny udział w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz projektach kulturalnych odbywających się poza Miastem Gdańskiem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Stypendium „Fundusz Mobilności” obejmuje m.in. dofinansowanie: kosztów podróży, opłat administracyjnych i innych, które będzie musiał ponieść uczestnik/grupa twórcza.

Szczegóły o stypendium, regulamin, formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/stypendium-kulturalne-miasta-gdanska-fundusz-mobilnosci-regulamin-i-wniosek,a,23725

Our website is protected by DMC Firewall!