Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

Werdykt Kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2015 rok

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

 XV edycja

 ORGANIZATOR

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański


Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego jest ogólnopolskim wyróżnieniem w dziedzinie malarstwa. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd Gdańskiego Okręgu ZPAP. Kapituła wyznacza laureata nagrody raz w roku, na specjalnym posiedzeniu.

Dnia 30 maja 2016 Kapituła Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2015 rok przyznała jednogłośnie Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego dla Lecha Majewskiego za nadanie wyjątkowej rangi malarskiej tworzonym przez niego obrazom filmowym.

CZŁONKOWIE KAPITUŁY

prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Przewodnicząca Kapituły, krytyk i historyk sztuki, Warszawa

Stanisław Bałdyga, grafik, Lublin

Janusz Kapusta, malarz, grafik, scenograf, Warszawa, Nowy Jork

Ryszard Kowalewski, Prezes Gdańskiego Okręgu ZPAP, Gdańsk

prof. dr hab. Jerzy Limon, Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk

prof. dr hab. Krzysztof Polkowski, Dziekan Wydziału Malarstwa, Rektor Elekt, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Paweł Taranczewski, malarz, etyk, filozof, Kraków

 

CZŁONKOWIE HONOROWI

prof. Stanisław Białogłowicz, Laureat Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2014 rok

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Jerzy Gajewski, Prezes NDI S.A. w Sopocie

Krzysztof Izdebski, Inicjator Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego

Dofinansowano ze środków Województwa Pomorskiego

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Wyłączny Partner Biznesowy

 


Obrady Kapituły Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego za 2015 rok, Klub Środowisk Twórczych SPATiF w Sopocie, na fotografii od lewej: wiceprezes NDI SA Krzysztof Bielak, prof. dr hab. Jerzy Limon.


Obrady Kapituły Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego za 2015 rok, Klub Środowisk Twórczych SPATiF w Sopocie, na fotografii od lewej: kierownik Referatu ds. Mecenatu Kultury Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury Ewa Adamska, prof.dr hab. Paweł Taranczewski, Stanisław Bałdyga, prezes Gdańskiego Okręgu ZPAP  Ryszard Kowalewski, prof.dr hab. Teresa Grzybkowska.


Obrady Kapituły Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego za 2015 rok, Klub Środowisk Twórczych SPATiF w Sopocie, na fotografii od lewej: Stanisław Bałdyga, prezes Gdańskiego Okręgu ZPAP Ryszard Kowalewski, prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Janusz Kapusta.

 


Obrady Kapituły Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego za 2015 rok, Klub Środowisk Twórczych SPATiF w Sopocie, na fotografii od lewej: Stanisław Bałdyga, prezes Gdańskiego Okręgu ZPAP Ryszard Kowalewski, prof. dr hab. Teresa Grzybkowska, Janusz Kapusta, prof. dr hab. Krzysztof Polkowski, Krzysztof Izdebski.

Our website is protected by DMC Firewall!