Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

NAGRODA IM.KAZIMIERZA OSTROWSKIEGO — 15. edycja

13.10.2016 r.Zakończyliśmy prezentację twórczości tegorocznego Laureata Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego - Lecha Majewskiego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Ze względów technicznych o kilka dni wcześniej niż planowaliśmy. Nie zamykamy jednak spotkań z twórczością o najwyższych walorach artystycznych. Już w najbliższą sobotę — 15.10.2016 r. o godz. 14.00 w Galerii ZPAP w Gdańsku przy ul. Piwnej 67/68 odbędzie się panel dyskusyjny, który towarzyszy aktualnej, jubileuszowej edycji Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego.

Dyskusję poprowadzi wiceprezes Ida Łotocka-Huelle z udziałem m.in. Pawła Huelle oraz dr Romana Nieczyporowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Podczas wydarzenia odbędzie się emisja filmu przybliżającego sylwetkę twórczą Lecha Majewskiego w reżyserii Mirosława Judkowiaka. Bez wątpienia  sobota w Galerii ZPAP w Gdańsku przy ul. Piwnej 67/68 będzie pełna wysoko kulturalnych atrakcji. 

 

 

 

Malarstwo w poszukiwaniu wspólnego mianownika:

rozpad wartości czy nowa awangarda?

 

Cele panelu dyskusyjnego:

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego w dziedzinie malarstwa przyznawana przez ZPAP Okręg Gdański ma już swoją 15- letnią tradycję. W jubileuszowej edycji Nagrody chcemy wyjątkowo mocno podkreślić idee, jakie towarzyszyły jej pomysłodawcom i twórcom.

Nagroda wyróżnia dokonania w sztuce, które w znaczący sposób poszerzyły język artystycznej wypowiedzi, czy to przez nowatorstwo stosowanej techniki nowych mediów, czy też nowego oświetlenia wartości osadzonych w tradycji. Wobec powstawania nowych jakości wizualnych w języku malarstwa wydaje nam się zasadne podjęcie problemów związanych z wartościami estetycznymi. Dyskusja ma na celu konfrontację różnych punktów widzenia na problem wartości w sztuce oraz ponownego wglądu w idee Sztuki Wysokiej.

Charakterystyka tematu:

Postać patrona nagrody prof. Kazimierza Ostrowskiego, ucznia Ferdynanda Legera ściśle wiąże powojenną polską plastykę z tradycją Wielkiej Awangardy jako elitarnego doświadczenia estetycznego. Różnorodna w swoim stylistycznym wyrazie, skonsolidowana jedynie obsesją uwolnieniu Sztuki od wszelkiej tradycji Pierwsza Awangarda, oprócz demontażu wartości dała sztuce ogromny impuls rozwojowy uwalniając wyobraźnię, mobilizując intelekt do deformacji odwzorowania rzeczywistości ludzkiego doświadczenia oraz manifestując niezależną społecznie postawę.

Współcześnie spośród wielu wtórnych, epigońskich w stosunku do awangardy zjawisk a tym samym przeczących jej istocie, wyłaniają się takie, których potencjał skierowuje sztukę na zupełnie inne tory. Kluczowe dla tego procesu są między innymi nowe media i powoływanie przez nie wirtualnych rzeczywistości, dla których nie mamy jeszcze kategorii aksjologicznych. Zjawiska te zdają się mieć znamiona nowej awangardy i wytyczać dalszą drogę sztuki, Obserwujemy je w chwili powstawania i uczestniczymy stosując kategorie estetyczne dawnej proweniencji. Postać tegorocznego, jubileuszowego laureata Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego - Lecha Majewskiego należy już do świata posługującego się nowym, cyfrowo zorientowanym językiem malarstwa, w którym przemawia jednak odwieczny język metafory. Jakie są zatem oblicza nowej awangardy? Co łączy obie postawy: destrukcję wizualnej ludzkiej rzeczywistości w twórczości Wielkiej Awangardy i konstrukcję nowych, nierzadko iluzorycznych światów w obecnych eksperymentach sztuki?

Tezy do dyskusji:

  1. Odium rzeczywistości we współczesnym malarstwie.
  2. Rozpad formy w malarstwie jako wyraz intelektualistycznego zwrotu ku formom zdehumanizowanym.
  1. Cyborgizacja malarstwa jako kontynuacja procesów rozpoczętych przez Awangardę.
  2. Sens istnienia awangardy w cyberkulturze.

Opracowała Ida Łotocka-Huelle, Gdańsk 2016

 


15. edycję Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego mecenatem finansowym obdarzyli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz firma NDI SA z Sopotu. Patronat medialny nad jubileuszową edycją projektu objęła TVP 3 Gdańsk. Naszym Donatorom i Patronowi Medialnemu serdecznie dziękujemy.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

            Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

         Wyłączny Partner Biznesowy

      Patronat medialny

Zarząd Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków składa szczere wyrazy wdzięczności za bezinteresowna pomoc, cenny wkład w organizację wystawy twórczości Lecha Majewskiego - Laureata Nagrody im.K.Ostrowskiego Dyrektor CSW 'Łaźnia' Jadwidze Charzyńskiej, Dyrektorowi Gdańskiej Galerii Miejskiej Piotrowi Stasiowskiemu, Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku dr hab. Krzysztofowi Polkowskiemu, Dyrektorowi Zarządzającemu TARIFA Sp. z o.o. Maciejowi Wójcikowi oraz Ewie i Arkadiuszowi Hronowskim.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd