Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego

PANEL DYSKUSYJNY "Malarstwo w poszukiwaniu wspólnego mianownika: rozpad wartości czy nowa awangarda?"

17.10.2016 r.


15 października 2016 r. odbył się panel dyskusyjny, który merytorycznym wstępem otworzyła wiceprezes Ida Łotocka-Huelle. Po wprowadzeniu do meritum dysputy zaprosiła do rozmowy wokół założeń panelowych Pawła Huelle oraz dr Romana Nieczyporowskiego.

Panel dyskusyjny zaplanowany został jako główna część obchodów jubileuszu 15-lecia Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego. Ida Łotocka-Huelle, która opracowała idee dyskusji przypomniała koncepcje jakie towarzyszyły pomysłodawcom i twórcom "Nagrody im.Kazimierza Ostrowskiego", prowadziła dyskusję aby konfrontacja różnych punktów widzenia na problemy sztuki  przebiegała w sposób interesujący i nie odbiegała od wytyczonych celów dyskusji.

 

Malarstwo w poszukiwaniu wspólnego mianownika: rozpad wartości czy nowa awangarda?

Cele panelu dyskusyjnego:

Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego w dziedzinie malarstwa przyznawana przez ZPAP Okręg Gdański ma już swoją 15- letnią tradycję. W jubileuszowej edycji Nagrody chcemy wyjątkowo mocno podkreślić idee, jakie towarzyszyły jej pomysłodawcom i twórcom.

Nagroda wyróżnia dokonania w sztuce, które w znaczący sposób poszerzyły język artystycznej wypowiedzi, czy to przez nowatorstwo stosowanej techniki nowych mediów, czy też nowego oświetlenia wartości osadzonych w tradycji. Wobec powstawania nowych jakości wizualnych w języku malarstwa wydaje nam się zasadne podjęcie problemów związanych z wartościami estetycznymi. Dyskusja ma na celu konfrontację różnych punktów widzenia na problem wartości w sztuce oraz ponownego wglądu w idee Sztuki Wysokiej.

Charakterystyka tematu:

Postać patrona nagrody prof. Kazimierza Ostrowskiego, ucznia Ferdynanda Legera ściśle wiąże powojenną polską plastykę z tradycją Wielkiej Awangardy jako elitarnego doświadczenia estetycznego. Różnorodna w swoim stylistycznym wyrazie, skonsolidowana jedynie obsesją uwolnieniu Sztuki od wszelkiej tradycji Pierwsza Awangarda, oprócz demontażu wartości dała sztuce ogromny impuls rozwojowy uwalniając wyobraźnię, mobilizując intelekt do deformacji odwzorowania rzeczywistości ludzkiego doświadczenia oraz manifestując niezależną społecznie postawę.

Współcześnie spośród wielu wtórnych, epigońskich w stosunku do awangardy zjawisk a tym samym przeczących jej istocie, wyłaniają się takie, których potencjał skierowuje sztukę na zupełnie inne tory. Kluczowe dla tego procesu są między innymi nowe media i powoływanie przez nie wirtualnych rzeczywistości, dla których nie mamy jeszcze kategorii aksjologicznych. Zjawiska te zdają się mieć znamiona nowej awangardy i wytyczać dalszą drogę sztuki, Obserwujemy je w chwili powstawania i uczestniczymy stosując kategorie estetyczne dawnej proweniencji. Postać tegorocznego, jubileuszowego laureata Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego - Lecha Majewskiego należy już do świata posługującego się nowym, cyfrowo zorientowanym językiem malarstwa, w którym przemawia jednak odwieczny język metafory. Jakie są zatem oblicza nowej awangardy? Co łączy obie postawy: destrukcję wizualnej ludzkiej rzeczywistości w twórczości Wielkiej Awangardy i konstrukcję nowych, nierzadko iluzorycznych światów w obecnych eksperymentach sztuki?

Tezy do dyskusji:

  1. Odium rzeczywistości we współczesnym malarstwie.
  2. Rozpad formy w malarstwie jako wyraz intelektualistycznego zwrotu ku formom zdehumanizowanym.
  1. Cyborgizacja malarstwa jako kontynuacja procesów rozpoczętych przez Awangardę.
  2. Sens istnienia awangardy w cyberkulturze.

Opracowała Ida Łotocka-Huelle, Gdańsk 201615. edycję Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego mecenatem finansowym obdarzyli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz firma NDI SA z Sopotu. Patronat medialny nad jubileuszową edycją projektu objęła TVP 3 Gdańsk. Naszym Donatorom i Patronowi Medialnemu dziękujemy.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

            Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

         Wyłączny Partner Biznesowy

      Patronat medialny

DMC Firewall is a Joomla Security extension!