FUNDUSZE CELOWE ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

15.12.2017 r.

Zarząd Główny przypomina, że do 31 grudnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Repartycji pośredniej 2017.

W repartycji środków wskazanych uczestniczą twórcy utworów plastycznych na równych zasadach i niezależnie od tego, czy są członkami ZPAP lub czy powierzyli ZPAP w zarząd autorskie prawa majątkowe do utworów plastycznych. Podział opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego odbywa się w okresie rocznym. Podział opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego następuje w drodze repartycji pośredniej, która jest realizowana za pośrednictwem przyznawania środków pieniężnych w ramach specjalnie utworzonych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków,

Przy ocenie wniosków o repartycję pośrednią z Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków na projekty w 2018 r.,

Komisja do spraw repartycji  zwraca uwagę na:

- brak błędów formalnych we wnioskach,

- racjonalność kosztorysu,

- realną możliwość wsparcia projektu,

- opis projektu we wniosku i załączoną dokumentację pozwalającą ocenić projekt,

- współdziałanie artystów w projekcie, aktywizacja i wspieranie grup artystycznych,

- rocznicowe zwieńczenie twórczości.

2) Funduszu Socjalnego.

Fundusz Socjalny skierowany jest przede wszystkim do artystów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie leczenia, trudnej sytuacji

materialnej lub rodzinnej.

 

Na repartycję pośrednią w ramach Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków przeznacza się 90% uzyskanych wpływów, na repartycję pośrednią w ramach Funduszu Socjalnego przeznacza się 10% uzyskanych wpływów. Wnioski o przyznanie środków z któregokolwiek Funduszu mogą być składane przez cały rok. Wnioski powinny być składane na odpowiednich formularzach (według wzorów opracowanych przez ZPAP i dostępnych na stronie internetowej ZPAP oraz w siedzibie ZPAP) i zawierać wszystkie informacje i dokumenty tam wskazane.

Wysokość środków, o które ubiega się wnioskodawca w ramach repartycji pośredniej na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest w jakimkolwiek zakresie wiążąca dla ZPAP, w szczególności ZPAP jest uprawniony do przyznania wnioskodawcy mniejszej kwoty. Formularze mogą być wypełnione odręcznie bądź komputerowo. W przypadku gdy dana rubryka nie dotyczy danego wnioskodawcy, należy ją przekreślić bądź wpisać „nie dotyczy”. Niewypełnienie części formularza, jego zmiana lub wpisywanie danych w inne niż wyznaczone do

tego rubryki, bądź niezłożenie wymaganych podpisów powoduje, iż wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu. Przed wypełnieniem formularza należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Repartycji Związku Polskich Artystów Plastyków, dostępnym na stronie internetowej ZPAP. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski twórców, którzy nie otrzymali dofinansowania w latach poprzednich.

Nie rozliczenie projektu wiąże się z nieuwzględnieniem przez Komisję ds. repartycji kolejnych wniosków artysty.

Termin nadsyłania wniosków: 31 grudnia 2017 r.

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

z dopiskiem: Repartycja

ul.Nowy Świat 7/6

00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze Zarządu Głównego ZPAP w godz. 9.00 - 15.00 od pn. do pt.

ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami i Regulaminem.

Informacje, regulamin i wnioski  znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego ZPAP.

REGULAMIN, WNIOSKI REPARTYCJI

DMC Firewall is a Joomla Security extension!