DZIEŃ SZTUKI

23.03.2019 r.


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Artystów IAA/AIAP którego jako ZPAP jesteśmy członkiem, przyjęło datę 15 kwietnia jako World Art Day - Światowy Dzień Sztuki /Dzień urodzin mistrza Leonardo da Vinci 15.04.1452/. Wszystkim artystom zależy na wprowadzeniu tej inicjatywy do oficjalnego kalendarza obchodów UNESCO i upowszechnieniu tej daty na świecie. Zwracamy się z prośbą o używanie przekazanego znaku przy wszelkich działaniach artystycznych, wernisażach, spotkaniach w okolicach dnia 15 kwietnia. Wszelkie formy obchodów DNIA SZTUKI zależą od Waszych inicjatyw i pomysłów. Świętujmy i cieszmy się Dniem Sztuki! Następnie prosimy uprzejmie o przesyłanie dokumentacji zdjęciowej i krótkich informacji o wydarzeniach do Zarządu Głównego ZPAP. Całość będzie wysłana do IAA/AIAP i zamieszczona na stronach internetowych IAA .

Przesyłam również przygotowaną informację o IAA/AIAP i Legitymacjach IAA do umieszczenia w Waszych informatorach lub na stronach internetowych Okręgów.

Z poważaniem

Maria Moroz

Wiceprezydent Polskiego Narodowego Komitetu IAA/AIAP, Executive Committee IAA/AIAP World

Warszawa, 17.03.2019 r.

IAA-AIAP International Association of Art - Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych działa na świecie od 1954r /oficjalny dokument założycielski IAA/AIAP - UNESCO, Paryż 1956r./. Jako organizacja posiada status oficjalnego partnera UNESCO. IAA zrzesza artystów sztuk wizualnych z pięciu regionów kulturowych: 1.Europa,2. Azja i Oceania, 3.Ameryka Łacińska i Karaiby, 4.Afryka, 5.Kraje Arabskie. Twórcy reprezentowani są przez Narodowe Komitety IAA, z których wybierany zostaje na Generalnych Zgromadzeniach Światowy Komitet Wykonawczy. Każdy Region może pełnić swoje przewodnictwo przez jedną kadencję w strukturze światowej IAA. Regiony tworzą struktury Regionalnych Komitetów i wybierają swoich reprezentantów na Zgromadzeniach Generalnych. Region IAA Europa jest najbardziej aktywny w strukturze międzynarodowej IAA. Obecny skład Komitetu Narodowego w Polsce/NC IAA Poland/ ; Prezydent – Janusz Janowski /wg I §4, p.2 Statutu IAA/, Vice-Prezydent – Maria Moroz, Vice-Prezydent – Rafał Strent. Komitet Narodowy współpracuje z ZG ZPAP. Na stronie internetowej ZG ZPAP www.zpap.pl w dziale IAA/AIAP-UNESCO umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące trybu otrzymania Międzynarodowej Legitymacji IAA/AIAP - IAA CARD dającej wolny lub ulgowy wstęp do wielu muzeów i galerii na świecie. Lista muzeów i galerii jest na stronie ZPAP . Otrzymanie legitymacji możliwe jest również za pośrednictwem Okręgu ZPAP. Opłata roczna dla członków ZPAP/nie zalegających ze składkami członkowskimi/ 15 euro , dla artystów nie zrzeszonych w ZPAP 45 euro. Strona internetowa ZG ZPAP w zakładce IAA jest na bieżąco uzupełniana o nowe miejsca honorujące IAA Card. Polski Narodowy Komitet IAA/ Maria Moroz- przedstawiciel / bierze czynny udział w zebraniach Berlin 2015,2016,2017,2018 , konferencjach i Generalnych Zgromadzeniach IAA/ Pilzno 2015,Dublin 2017,Bruksela 2018. Przy naszym udziale powstaje wiele postulatów i rezolucji. Obecne inicjatywy w sprawie uznawalności Legitymacji IAA dotyczących wolnych wstępów do muzeów i galerii także w Polsce to priorytet dla NC IAA.

Maria Moroz Vice-prezydent Polskiego Narodowego Komitetu IAA/NC IAA Poland /EC IAA Europe/EC IAA/AIAP World

 

Our website is protected by DMC Firewall!